TRUBELA Miroslav
Čalúnnik - Dekoratér

Vítame Vás na stránke firmy Trubela Miroslav - Čalúnnik - Dekoratér.
Firma Trubela Miroslav vznikla v roku 1994. Firma sa od svojho vzniku
zaoberá návrhom a zhotovovaním interiérových dekorácií,
opravami a reštaurovaním čalúneného nábytku.